Pracujemy codziennie. E-wizyta nawet 15 minut

Ekonsultacja z

Zwolnienie L4 w 15 minut
E-wizyta za 100 zł

Kolejna e-wizyta -20% taniej!
Po opłaceniu otrzymasz kod rabatowy na e-mail

Wypełnij formularz medyczny

L4 online, czyli zwolnienie lekarskie na TenDoktor.pl

Osoby niezdolne do pracy z przyczyn zdrowotnych mogą otrzymać od lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie. Dzięki cyfryzacji zwolnienia L4 można jednak wystawiać nie tylko w placówkach stacjonarnych, ale też mobilnie (np. podczas wizyty domowej), a nawet zdalnie – np. korzystając z telemedycyny. Za pośrednictwem portalu tendoktor.pl możesz skorzystać z konsultacji medycznych z możliwością otrzymania L4 online. Nie musisz umawiać się na nią z wyprzedzeniem ani dojeżdżać do lekarza i czekać w kolejkach – wystarczy, że posiadasz urządzenie z dostępem do internetu.

Czym jest e-zwolnienie lekarskie i jak można je otrzymać?

Chory pracownik w związku ze swoim stanem zdrowia nie jest w stanie należycie świadczyć obowiązku pracy, a poza tym w przypadku schorzeń zakaźnych stanowi zagrożenie dla reszty zespołu czy klientów. Na czas swojej choroby może więc otrzymać od lekarza zwolnienie L4, które pozwoli mu dojść do siebie w warunkach domowych czy też – jeśli będzie taka potrzeba – w warunkach szpitalnych. Obecnie w Polsce obowiązują e-zwolnienia lekarskie. Są to dokumenty elektroniczne, które zastąpiły znane Polakom z lat wcześniejszych zwolnienia L4 na drukach papierowych. Wystawianie e-zwolnień lekarskich jest obecnie bardzo proste – lekarz potrzebuje tylko numeru PESEL pacjenta, gdyż pozostałe dane znajdują się w systemie.

E-zwolnienie lekarskie można otrzymać od lekarza, zgłaszając się do punktu stacjonarnego, w tym np. do przychodni. Uprawnienia do wystawienia zwolnienia L4 po konsultacji medycznej ma jednak nie tylko lekarz POZ, ale również:

  • lekarz specjalista,
  • lekarz w szpitalu,
  • lekarz stomatolog.

Aby móc wystawiać e-ZLA, lekarz musi mieć ważny certyfikat z ZUS. Zdarza się też, że zwolnienie L4 będzie wystawione przez asystenta medycznego, czyli odpowiednio przeszkolonego pracownika, który jest upoważniony do wykonywania pewnych czynności w imieniu lekarza – asystent medyczny wystawi jednak L4 wyłącznie na podstawie decyzji lekarza. Warto wiedzieć, że zwolnienie lekarskie może wystawić pacjentowi nie tylko lekarz przyjmujący w ramach umowy z NFZ, ale również lekarz przyjmujący prywatnie. Dzięki cyfryzacji zwolnienie może wystawić pacjentowi nawet lekarz w czasie wizyty domowej, korzystając z urządzenia mobilnego, w tym np. z telefonu. Kolejną opcją jest zwolnienie lekarskie online, czyli otrzymywane po konsultacjach z lekarzem na odległość. Na tendoktor.pl możesz skorzystać z konsultacji online z możliwością otrzymania L4 online. Nie zwlekaj i umów się już teraz!

Zwolnienie lekarskie online – legalność w Polsce

Zastąpienie zwolnień papierowych odpowiednikami cyfrowymi wiąże się z licznymi korzyściami. Wprowadzenie e-zwolnień lekarskich w zamian zwolnień L4 na drukach papierowych niesie za sobą wiele udogodnień dla pacjentów, lekarzy, pracodawców oraz pracowników ZUS-u. Niewątpliwie dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość znacznie szybszego wypisania zwolnienia, gdyż wystawiający je lekarz czy asystent medyczny wszystkie niezbędne dane, w tym dane ubezpieczonego, płatnika składek i członków rodziny ubezpieczonego, znajdzie w systemie. Wystarczy zatem wprowadzić PESEL osoby chorej, a wiele danych, które muszą znaleźć się na zwolnieniu, będzie uzupełnionych automatycznie. Jednocześnie system skoryguje błędy, które mogłyby być związane z datą początku niezdolności do pracy danej osoby, a nawet może ułatwić wprowadzenie kodu literowego czy numeru statystycznego danego schorzenia.

Jednym z następstw wdrożenia elektronicznych L4 jest możliwość wystawiania ich pacjentowi na odległość, bez konieczności osobistego stawiennictwa pacjenta w placówce stacjonarnej, gdzie przyjmuje lekarz. Rozwiązanie to okazało się bardzo pomocne w czasie pandemii, gdy należało możliwie jak najbardziej ograniczyć kontakty międzyludzkie – korzystając z telemedycyny, pacjent mógł skonsultować się z lekarzem na odległość, a w razie potrzeby otrzymać od niego e-receptę na potrzebne medykamenty czy też e-zwolnienie, by doleczyć się w domu. E-zwolnienie lekarskie wystawiane w ramach konsultacji na odległość jest w Polsce legalne, o ile oczywiście przestrzegane są ogólne zasady wystawiania zwolnień, czyli w przypadku faktycznego stwierdzenia przez lekarza czasowej niezdolności pacjenta do pracy z przyczyn zdrowotnych. Takie e-zwolnienie – jeśli lekarz uzna to w czasie wywiadu za zasadne – można otrzymać np. gdy złapie nas grypa czy zatrucie pokarmowe.

Zwolnienie L4 – komu przysługuje?

Zwolnienie L4 mogą otrzymać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, które są niezdolne do pracy z przyczyn zdrowotnych lub w związku z koniecznością zapewnienia opieki członkowi rodziny. L4 może otrzymać osoba, która nie wykorzystała jeszcze w danym roku kalendarzowym przysługującego limitu dni zwolnienia lekarskiego. Przysługujący w roku kalendarzowym limit L4 wynosi 182 dni. Nieco inaczej wygląda to jednak w przypadku pacjentek w ciąży oraz osób chorych na gruźlicę – tu limit L4 do wykorzystania w roku kalendarzowym wynosi 270 dni.

Konsultacja lekarska z możliwością otrzymania zwolnienia L4 – tendoktor.pl

Za pośrednictwem portalu tendoktor.pl można skorzystać z konsultacji z lekarzem online, co jest bardzo pomocną opcją, gdy pacjent pilnie potrzebuje wizyty, ale z różnych przyczyn nie może umówić się na nią stacjonarnie. Można tam skorzystać między innymi z e-konsultacji lekarskich z możliwością otrzymania L4 online. Nie trzeba się na nie umawiać z wyprzedzeniem i mogą się odbyć w dowolnych godzinach, bez konieczności wychodzenia z domu. Zasadność wystawienia zwolnienia lekarskiego w danym przypadku określi lekarz, analizując informacje zebrane w przeprowadzonym z pacjentem wywiadzie medycznym. Pacjent oczywiście powinien na pytania zawarte w przygotowanym formularzu odpowiadać zgodnie ze stanem faktycznym – nie bierzemy L4, by remontować mieszkanie czy wyjechać na urlop.

Zwolnienie przez internet – na jak długo można otrzymać?

Zwolnienie lekarskie online można otrzymać od lekarza po konsultacjach online, jeśli specjalista po ocenie stanu zdrowia chorego i jego historii medycznej uzna, że jest podstawa do jego wystawienia. To, na jak długo pacjent otrzyma zwolnienie lekarskie, zawsze zależy od indywidualnej decyzji lekarza. Ten, na podstawie informacji zebranych w wywiadzie medycznym, badaniu bądź analizie wyników badań lub dokumentacji medycznej pacjenta, oceni samodzielnie, jaka długość zwolnienia lekarskiego jest zasadna w danym przypadku. Inaczej bowiem leczona jest depresja, a inaczej walczy się z zapaleniem gardła czy zapaleniem zatok. Jeśli okaże się jednak, że wystawione e-zwolnienie lekarskie nie wystarczyło, by pacjent wrócił do zdrowia, gdy lekarz uzna to za zasadne, można otrzymać przedłużenie zwolnienia.

L4 online – jak działa?

Zaletą elektronicznych zwolnień lekarskich jest automatyzacja obiegu dokumentacji. Gdy lekarz wystawi zatem zwolnienie przez internet, informacja na ten temat przekazywana jest automatycznie do zainteresowanych podmiotów. Zapisuje się zatem w IKP pacjenta oraz na jego osobistym koncie PUE ZUS. To bardzo ważne, gdyż pacjent ma wgląd do swoich zwolnień w dowolnym momencie.

Dodatkowo informację o zwolnieniu lekarskim danej osoby otrzymuje pracodawca za pośrednictwem swojego PUE ZUS, a poza tym informacja o zwolnieniu trafia bezpośrednio do ZUS-u. Pacjent nie jest już zatem zobowiązany do dostarczania papierowego zwolnienia pracodawcy w określonym czasie – wciąż jednak powinien poinformować swojego pracodawcę o tym, że nie zjawi się w pracy w związku z otrzymanym zwolnieniem. Gdy obowiązywały zwolnienia papierowe, pacjent miał jedynie 7 dni na dostarczenie dokumentu zwolnienia do swojego pracodawcy. Bywało to kłopotliwe, gdy sam nie czuł się na siłach, by zgłosić się do firmy, a nie miał w swoim otoczeniu osób, które mogłyby zająć się tym w jego imieniu. Jeszcze większy problem pojawiał się wtedy, gdy przypadkowo zwolnienie papierowe zgubiło się czy uległo zniszczeniu.

Jak sprawdzić e-zwolnienie online?

Pacjent w dowolnym momencie może sprawdzić otrzymane L4 online. Wystarczy, że zaloguje się na swój profil PUE ZUS lub na konto IKP, a znajdzie tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące zwolnienia lekarskiego. Może być to pomocne, by sprawdzić czas trwania L4 czy dane dotyczące zaleceń lekarskich (np. zwolnienie L4 „leżące” i „chodzące”). Jednocześnie warto wiedzieć, że pracodawca, choć jest informowany o zwolnieniu L4 swojego pracownika, nie posiada dostępu do wszystkich informacji związanych z okolicznościami jego wystawienia. W związku z ochroną prywatności pracownik nie ma obowiązku informować pracodawcy o rodzaju swojej choroby – oznaczenie schorzenia wpisywane przez lekarza na zwolnieniu nie będzie zatem widoczne dla pracodawcy. Do wglądu otrzyma on tylko te informacje, które są niezbędne do prawidłowych rozliczeń pracowniczo-księgowych.

Do czego uprawnia e-zwolnienie lekarskie?

Otrzymanie e-zwolnienia lekarskiego, w tym L4 online, stanowi nie tylko usprawiedliwienie niestawiennictwa w pracy. Zwolnienie L4 uprawnia również osobę objętą ubezpieczeniem chorobowym do otrzymywania za czas swojej niezdolności do pracy świadczenia chorobowego w odpowiedniej kwocie. Wysokość świadczenia chorobowego jest zależna od przyczyny zwolnienia. W większości przypadków pacjent otrzyma 80% podstawy wymiaru, również za pobyt w szpitalu. Zwolnienie L4 w ciąży bądź w związku z wypadkiem w drodze do/z pracy jest płatne w wysokości 100% podstawy wymiaru (także za czas pobytu w szpitalu). Również zwolnienie L4 wystawione w związku z poddaniem się badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek/tkanek/narządów czy w związku z poddaniem się zabiegowi pobrania komórek/tkanek/narządów jest płatne w wysokości 100% podstawy wymiaru (także za czas pobytu w szpitalu).

Jeśli nie możesz w dogodnym czasie umówić się na wizytę stacjonarną do lekarza, a z przyczyn zdrowotnych nie czujesz się na siłach, by stawić się w pracy i świadczyć odpowiednio swoje obowiązki, możesz skorzystać z konsultacji zdalnych z lekarzem, które zwykle odbywają się od ręki. Na tendoktor.pl możesz skorzystać z konsultacji online z możliwością otrzymania L4 online. Jeśli lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu (+ ewentualnej analizy dokumentacji medycznej) uzna, że Twój stan zdrowia uniemożliwia czasowo świadczenie obowiązku pracy, możesz otrzymać L4 na odległość.

Źródła:

Wybierz odpowiednią e-konsultacje

Alergia
Atopowe Zapalenie Skóry (Egzema)
Bakteryjne Zapalenie Pochwy
Bezsenność
Ból Kręgosłupa
Ból Ucha
Chlamydia
Choroba Zwyrodnieniowa Stawów
Depresja
Grzybica Penisa
Grzybicze Zapalenie Pochwy
Grypa
Insulinooporność
Kłykciny Kończyste
Kontaktowe Zapalenie Skóry
Łysienie
Menopauza
Migrena
Nadciśnienie
Niedobór Witaminy D
Niedobory Witamin z Grupy B (B1, B6, B12)
Niedoczynność Tarczycy
Nietrzymanie Moczu
Nudności i Wymioty
Otyłość
Opryszczka
Opryszczkowate Zapalenie Skóry
Przedwczesny Wytrysk
Profilaktyka Malarii
Profilaktyka po Ukąszeniu Kleszcza
Świerzb
Szczepienie przeciwko grypie
Tabl. anty.
Tabl. Dzień PO
Trądzik

Encyklopedia leków

Adaring
Atywia
Atywia Daily
Axia
Axia Conti
Belara
Daylette
Diane-35
Drovelis
Elin
EllaOne
Escapelle
Evra
Ginoring
Jeanine
Kontracept
Levomine
Limetic
Liberelle
Microgynon 21
Naraya
Naraya Plus
Novynette
NuvaRing
PolaRing
Orlifique
Qlaira
Rigevidon
Slinda
Sylvie 20
Sylvie 30
Vibin
Vibin mini
Vines
Vixpo
Yasmin
Yasminelle
Yaz